HJÆLP TIL VIRKSOMHEDENS

regnskab & revision

Skab tillid hos dine partnere
– eksternt og internt

I Revision Hatting tilbyder vi regnskabsydelser og revision til alle selskabsformer – uanset virksomhedens størrelse. Vi tilbyder dig assistance til årsafslutningen, årsrapporter og årsregnskabet. Vi hjælper desuden med at optimere virksomhedens processer ved at give indspark til forbedringer.

Vi tilbyder revision, udvidet gennemgang eller review til virksomheder, selskaber & andelsboligforeninger. Det styrker tilliden til dit regnskab hos banken, hos dine kunder, samarbejdspartnere og vigtige myndigheder – men det har også væsentlig betydning for det interne arbejde med virksomhedens troværdighed.

Det er vigtigt for os, at vi kender din virksomhed godt, så revisionen kan bidrage til optimeringer, rentable løsninger og økonomiske muligheder. Vi tilstræber at tilføre værdi til forretningen.

 

ET BUDGET ER ET REDSKAB, DU SKAL BRUGE TIL AT STYRE DIN VIRKSMHED MOD MÅLET.

Indsigt i budgetter og nøgletal kan åbne for nye muligheder, hvis du ved, hvilke knapper du kan tillade dig at skrue på for at øge din omsætning, din indtjening og din bundlinje.

Vi kan udarbejde rapporter, der hjælper dig, når du skal evaluere på, om du tjener det, du tror på dine kunder, hvilke produkter, der generer størst indtjening, og om dine mål bliver opfyldt.

Vi tilbyder:

  • Periode- & årsrapporter

  • Drifts- & anlægsbudgetter, likviditetsbudgetter og -styrring

  • Revision i aktie- og anpartsselskaber, foreninger og institutioner

  • Anlægsbudgetter, udbetalingsplaner & byggeregnskaber

FÅ HJÆLP TIL REGNSKAB & REVISION
RING: 75 65 35 44
– eller brug formularen, så vil du blive kontaktet.

Få hjælp til
regnskab og revision

Udfyld formularen og få et uforpligtigende opkald, hvor du kan fortælle mere om virksomheden, og hvad du har behov for hjælp til.

Regnskab & revision

Vi tilbyder også:

Et revideret regnskab har høj troværdighed både hos skat, i banken og hos dem som i øvrigt bruger det til at vurdere din virksomhed.

A/S REVISION HATTING