REGISTRERET REVISOR

Hvordan kan en revisor hjælpe dig?

Alle vores kunder betyder noget for os. Vi kender dit ansigt – og du kender vores. Vi kender hinanden på den gensidige, professionelle tilgang, hvor en økonomisk sund virksomhed er vores fælles mål.

A/S REVISION HATTING

Det økonomiske overblik

Vi kan som revisor hjælpe virksomheder og andelsboligforeninger med revidering og kontrol af regnskaber. Vi kontrollerer, at regnskabet er korrekt, og at det opfylder kravene i den gældende lovgivning. Revisoren sikrer, at regnskabet giver dig et retvisende billede af virksomhedens økonomi og situation.

Ikke alle typer af virksomheder (f.eks. personligt ejet virksomhed og I/S) skal lovpligtigt aflægge regnskab, men det betyder ikke, at regnskabet er ligegyldigt. Du har stadig brug for det økonomiske overblik. Ydermere har vi en lang erfaring for at rådgive og bidrage med viden inden for opstart og drift af virksomheder samt optimering af dine økonomiske muligheder, når det gælder skat og moms.

Registret revisor

Som registreret revisor og medlem af foreningen af statsautoriserede revisorer – FSR er vi registreret hos Erhvervs- & Selskabsstyrelsen.

For dig betyder det sikkerhed omkring vores rådgivning og øvrige ydelser, da vi er underlagt kontrol fra Revisortilsynet. Det er bl.a. også et lovkrav, at vi løbende efteruddanner os, så du har garanti for, at du får den rette, relevante og opdaterede rådgivning og viden tilført din virksomhed.

Desuden er registreringen også din garanti for, at vi er forsikrede, hvis du skulle lide tab i forbindelse med vores arbejde.

Hos Revision Hatting har vi både registrerede revisorer, bogholdere og juridiske kompetencer ansat. Det betyder for dig, at der altid er en medarbejder, der kan løse din opgave – stor som lille.

3 grundsten enhver virksomhed bygger på

Likviditet

Som virksomhed eller forening er noget af det allervigtigste likviditeten. Uden den kan det betyde, at du ikke kan betale din udgifter til f.eks. medarbejdere, husleje, forsikring, varekøb eller løn til dig selv. Det kan være dyrt i renter at skulle trække på en kassekredit. Penge i kassen er nøglen til at drive din virksomhed til vækst.

Soliditet

Soliditet er et af de nøgletal, vi bruger, når vi skal regne på, hvor modstandsdygtig din virksomhed er. Hvad god eller dårlig soliditet er, er forskelligt fra virksomhed til virksomhed og fra situation til situation. Vi hjælper dig med at se på dine nøgletal og rådgiver dig om, hvordan du skal agere ud fra dem, hvor faresignalerne er, og hvor der kan ske forbedringer.

Indtjening

Uanset de andre parametre så er vigtigheden af at tjene penge et uomtvisteligt vigtigt element – uden den har virksomheden er kort liv. Vi hjælper dig med at få overblik over, hvor i virksomheden pengene tjenes og yder dig rådgivning ifht., hvordan du både her og nu øger din indtjening – men også på sigt kommer til at tjene penge.

Vi kan hjælpe dig med at optimere din virksomhed – og være et skridt foran – så du kan forudse kommende behov og trusler.

Etik & fortrolighed

Pålidelige med stor fortrolighed

Vi skal naturligvis opfylde lovgivningen og de gældende faglige standarder. Derfor bliver den viden, vi har om din virksomhed altid behandlet med største fortrolighed. Vi forpligter os til at være pålidelige og ser altid objektivt på din virksomhed. 

Offentlighedens tillidsrepræsentant

Som registreret revisor er vi offentlighedens tillidsrepræsentant og skal varetage hensynet til virksomhedens omverden, herunder aktionærer, medarbejdere, myndigheder, kreditorer og investorer, således at det giver øget troværdighed til virksomhedens regnskaber og økonomiske opgørelser.

Har du brug for revision, bogføring eller rådgivning?

Tøv ikke med at kontakte os. Vi har hjulpet mange til et bedre overblik over virksomhedens økonomiske råderum og muligheder. Vi har stor og bred erfaring med kunder i alle størrelser, og sikkert også en i samme situation som dig. Vi håber at høre fra dig.